Veiligheid

 Print

Veilig betalen

Wij zorgen voor een veilige afhandeling van de betaling tussen ondernemers en hun klanten. payleven is net zo veilig als traditionele betaalapparaten en voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden en richtlijnen.

Chip & PIN

Beste bescherming tegen misbruik van bank- of kredietkaart d.m.v. pincode verificatie.
Door gebruik van de EMV chip kan de magneetstrip niet geskimd worden.
Gecertificeerd door MasterCard en Visa.

Veilige transacties

Onze beveiligingssystemen worden regelmatig getest.
Wij controleren voortdurend transacties om uitgebreide bescherming tegen fraude te bieden.
Identiteitscheck voor ondernemers.

Contact

Bel onze klantendienst als u vragen heeft over uw account: 020 760 2018.
We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 18:00.

Versleuteling van gevoelige informatie

Alle persoonlijke informatie is versleuteld middels geavanceerde, cryptografische algoritmes (SSL).
payleven is gecertificeerd volgens PCI-DSS niveau 1, de hoogste databeveiligingsnorm in de financiële sector.
Gegevens worden verwerkt in ons beveiligde data centrum.
Gevoelige informatie wordt niet opgeslagen op mobiele apparaten of de PIN-reader.

 Print

Gegevensbescherming

De Nederlandse versie van deze Data Protection Policy wordt alleen verstrekt voor informatieve doeleinden. Alleen de Engelse versie van deze Data Protection Policy, onderaan dit document, is bindend. In het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en ieder andere vertaling of andere taal versie van deze Data Protection Policy, zal de Engelse versie altijd doorslaggevend zijn.


1. Over ons

payleven zal er zorg voor dragen dat uw privacy wordt beschermd en dat uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig de Data Protection Act 1998, de Privacy and Electronic Communication (EU Richtlijn) Regulations 2003 en andere relevante privacy wetgeving. Wij verzamelen en gebruiken slechts persoonlijke gegevens overeenkomstig deze Data Protection Policy. www.payleven.nl is eigendom van Payleven Holding GmbH. Payleven Holding GmbH voert www.payleven.nl voor haar dochteronderneming Payleven Ltd, een bedrijf dat in Engeland en Wales geregistreerd staat onder registratienummer 08016695. Payleven Ltd en is gevestigd op Oxford House, 76 Oxford Street, London United Kingdom W1D 1BS. Payleven Ltd is geregistreerd als data controller bij de Information Commissioner’s Office (registratie nummer Z3166921). Tenzij anders vermeld in deze Data Protection Policy verwijzen de termen “payleven”, “wij”, “onze” en “ons” naar Payleven Ltd.

2. Doel van deze Data Protection Policy

Deze Data Protection Policy zet uiteen:

 1. de basis waarop wij persoonlijke gegevens (zoals identificatie informatie, gegevens die aan u relateren of u beschrijven, of gegevens die het mogelijk maken u te herkennen) verzamelen, opslaan, delen en verwerken op www.payleven.nl (“Website”) of enige andere software, diensten of mobiele applicaties (“Applicatie”) die door ons worden verstrekt en het u mogelijk maken betaaltransacties te initiëren;
 2. De soort Persoonlijke Gegevens die worden verzameld, opgeslagen, gedeeld, verwerkt en gebruikt door ons en het recht dat u heeft om uw Persoonlijke Gegevens (“Persoonlijke Gegevens”) te beheren.

Deze Data Protection Policy is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld door derde partijen (anders dan payleven Holding GmbH) die websites beheren die gelinkt zijn aan de Website of die toegankelijk zijn middels links op de Website of Applicatie. Wanneer u deze andere websites van derde partijen bezoekt, bent u onderhevig aan de daar geldende algemene- en privacyvoorwaarden. Indien u 18 jaar of jonger bent kunt u geen gebruik maken van de Applicatie of Website en dient u geen Persoonlijke Gegevens naar beiden te versturen. Lees deze Data Protection Policy aandachtig. Wij raden u aan deze te printen en een kopie te bewaren als toekomstige referentie. Deze Data Protection Policy is voor het laatst bijgewerkt op 3 september 2012. Wij behouden ons het recht voor om deze Data Protection Policy te wijzigen en bij te werken. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige Data Protection Policy en eventuele veranderingen. Mochten er materiëele veranderingen in de Data Protection Policy worden aangebracht dan zullen we u hiervan via email, de Website of een notificatie in de Applicatie op de hoogte brengen. Door de Website en Applicatie te blijven gebruiken bevestigt u dat u de Data Protection Policy die op dat moment actief is heeft gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord bent. Gaat u niet akkoord met de volledige Data Protection Policy die op dat moment geldt, dan dient u de Website of Applicatie niet langer te gebruiken.

3. Verzamelde Persoonlijke Gegevens

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder 18 jaar. Wanneer u de Website en Applicatie gebruikt (inclusief de registratie op de Website of het verwerken van informatie middels de Applicatie, browsen of door met ons te communiceren via email of door het inschrijven voor nieuwsbrieven of andere communicatiemiddelen), mogen wij alle of sommige van de volgende Persoonlijke Gegevens over u verzamelen:

 1. de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt door u bij ons te registreren or door het invullen van formulieren op de Website of in de Applicatie, inclusief:
  1. uw naam, titel, geslacht en geboortedatum;
  2. uw bedrijfsnaam en de rechtsvorm van uw onderneming, type onderneming, zakelijk adres en informatie over de eigenaar;
  3. uw contactinformatie inclusief (mobiele) telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres;
  4. andere demografische gegevens zoals thuis en andere adressen en postcode;
  5. uw communicatievoorkeuren en interesses;
 2. andere informatie die belangrijk is voor marketing, klant- of marktonderzoek waarin u kunt deelnemen of aanbiedingen die we u kunnen doen;
 3. uw browsing activiteiten inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over uw locatie, webslogs en andere communicatiemiddelen (zowel voor facturering als andere doeleinden), informatie waar u toegang tot heeft gehad op de Website en de Applicatie, uw IP adres of andere unieke sleutels op computers, mobiele apparaten, technologie of andere apparaten die worden gebruikt om onze Website en Applicatie te benaderen, informatie over uw browser type en operating systeem en de datum, tijd en duur van uw gebruik van onze Website of Applicatie;
 4. waar u zich bij ons heeft geregistreerd, uw gebruikersnaam en wachtwoord; en
 5. het opslaan van uw correspondentie, communicatie en telefoongesprekken (inclusief gesprekken opnemen) met ons.

We mogen ook bovenstaande informatie verzamelen van derde partijen of zakelijke partners die uw toestemming hebben om die informatie aan ons door te geven of die van u toestemming hebben om u bij ons te identificeren. Dit kan omvatten: het verkrijgen van informatie over u door een verificatie service en credit reference agencies (inclusief, maar niet beperkt tot credit rating, risk class, risk forecast, credit limit, legal form, share capital, BTW nummer, woonplaats, vestigingsplaats, berekende jaarlijkse omzet, registratiedatum, bestuursleden, jaarrekening en key ratios, een vermelding van niet-betalen en schuld bij de handhavingsdienst). Wanneer uw onderneming naar ons is verwezen door een partner of een andere derde partij, kunnen wij uw persoonsgegevens bekend maken aan deze partner of derde partij om te voldoen aan onze commerciële verplichting uit hoofde van de regeling die wij hebben met deze partner of derde partij.

4. Hoe we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken

Wij (en data processors, andere betalingsverwerkers, leveranciers en hosting partners die namens ons kunnen handelen) mogen uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, opslaan en verwerken om de volgende redenen:

 1. om de Website en Applicatie beschikbaar te maken, om deze te personificeren, om de inhoud aan te kunnen passen aan uw persoonlijke voorkeur; om uw behoeften te begrijpen en om u te voorzien van verbeterde producten en diensten, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen en om het voor anderen mogelijk te maken uw bijdragen in te zien;
 2. voor redenen die gerelateerd zijn aan het verstrekken van ons product en onze diensten, inclusief de verificatie van uw account en identiteit, het verwerken van uw betalingen en kaart details om een transactie te completeren bij ons of onze partners via onze Website of Applicatie of het verkrijgen van verdere informatie over u van derde verificatie diensten en credit reference agencies en om credit checks uit te voeren;
 3. om u op de hoogte te stellen van nieuwe of veranderde producten en diensten of beleid en procedures;
 4. om uw geregistreerde account te onderhouden en u te voorzien van updates of notificaties van veranderingen in uw account;
 5. voor intern dossier opbouw, inclusief het verzamelen van geanonimiseerde details over bezoekers van onze Website of Applicatie om geaggregeerde statistieken samen te stellen of het produceren van interne rapportages over het gebruik van de Website en Applicatie en om bij te houden hoe gebruikers navigeren zodat we de Website en Applicatie kunnen evalueren en verbeteren;
 6. met uw toestemming, om u te benaderen over onze promoties of die van onze partners, producten en diensten of andere informatie waarvan we denken dat die interessant voor ons is, aanbiedingen of voor klanttevredenheidsdoelstellingen (inclusief contact via email of SMS);
 7. voor marktonderzoek, analyse, tests, monitoring, risico beheersing en administratieve doeleinden (inclusief het diagnosticeren van technologische problemen die aan ons bekend worden gemaakt);
 8. voor het uitoefenen van onze verplichtingen voortkomend uit onze overeenkomst met u; en
 9. voor enige doelstellingen gerelateerd aan het hierboven vermelde of waar we het recht of de juridische plicht hebben om uw Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaren (inclusief vanwege misbruik, misdrijf en fraude preventie en daaraan gerelateerde doeleinden).

Wij behouden ons het recht voor uw Gegevens te bewaren, evenals andere informatie die we hebben verzameld en alle gegevens die u aan ons heeft verstuurd via de Website of de Applicatie, zodanig als verplicht door lokale wetgeving en voor ons noodzakelijk voor operationele en juridische doeleinden.

5. Openbaarmaking van uw Persoonlijke Data

In het kader van het delen, openbaar maken of overdragen van uw Persoonlijke Gegevens aan derde partijen (te noemen “Openbaren” of “Openbaar making), behalve zoals uiteengezet in deze Data Protection Policy, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens niet Openbaren tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben of we verplicht zijn dit te doen:

 1. Voldoen aan het toepasbare recht of een bevel van de overheid of rechtshandhavings instantie; of
 2. onderzoeken, voorkomen of actie ondernemen jegens krediet risico of vermoede illegale activiteiten (inclusief fraude waar de persoonlijke veiligheid van een andere persoon in het geding kan zijn) of overtreding van onze Algemene Voorwaarden zoals toepasselijk op onze Diensten; of
 3. het uitoefenen van onze rechten of het verdedigen tegen juridische claims of het nemen van voorzorgsmaatregelen jegens aansprakelijkheid; of
 4. het beschermen van onze rechten, ons bezit of de veiligheid of de rechten en de eigendommen van onze klanten, business partners of andere onderdelen van onze groep.

We mogen uw Persoonlijke Gegevens Openbaar maken aan bedrijven die onderdeel uit maken van onze groep (inclusief onze en hun dochterondernemingen en holding bedrijven, zoals is vastgelegd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006). Wij mogen ook uw Persoonlijke Gegevens Openbaar Maken aan derde partijen in de volgende omstandigheden:

 1. voor zover noodzakelijk is om u te voorzien van onze producten en diensten, mogen wij uw Persoonlijke Gegevens verstrekken aan derde betalingsverwerkers, banken of creditcard maatschappijen (zoals MasterCard International Inc.) of andere financiële instellingen;
 2. aan onze service providers (zoals call centre staff), waarbij zij onze overeenkomst volgen om uw Persoonlijke Gegevens vertrouwelijk te houden;
 3. volgend op onze nauwgezette screening en beoordeling, mogen we uw Persoonlijke Gegevens openbaren aan bepaalde derde partijen waarvan wij menen dat ze geschikt zijn u van informatie te voorzien over producten en diensten die u wellicht interesseren; en
 4. in het geval een derde partij voorstelt onze onderneming en/of activa gedeelte of volledig over te nemen (inclusief in het geval van een fusie, consolidatie of herstructurering of andere veranderingen in onze groep die op ons van toepassing zijn), mogen we uw Persoonlijke Gegevens Openbaar Maken aan deze derde partij.
 5. Indien een distributiepartner is betrokken, geeft u ons toestemming de distributiepartner informatie te verstrekken over uw aanvraag, de datum van registratie alsmede informatie over de goedkeuring of mogelijke afwijzing van uw aanvraag. U geeft ons verder toestemming de distributiepartner te voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, het totale transactievolume en de datum van de tweede transactie. De distributiepartner zal deze data gebruiken in overeenstemming met de wetgeving omtrent gegevensbescherming die van toepassing is en zal de data alleen gebruiken voor het uitvoeren van contractuele en wettelijke verplichtingen. De distributiepartner zal de gegevens niet verstrekken aan derde partijen.

6. Hoe wij gebruik maken van Cookies

De website en de applicatie maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat toestemming vraagt om te worden geplaatst op de harde schrijf van uw computer of een ander mobiel of handheld als u door de Website of Applicatie of hun advertenties, video’s of andere vormen van content gaat en ‘onthoudt’ dat uw computer of apparaat toegang heeft gemaakt tot de Website of Applicatie. Als u de cookie accepteert, wordt het bestand toegevoegd aan de harde schijf van uw computer of ander mobiel apparaat of handheld. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u mag uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd zodra er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen door ons worden gebruikt om het volgende:

 1. stellen ons in staat om op u als individu en uw behoeften te reageren en om onze operaties te individualiseren door het verzamelen en onthouden van persoonlijke gegevens over uw voorkeuren;
 2. ondersteunen de goede werking van de Website of Applicatie;
 3. kan het verkeer naar de Website of Applicatie en hun pagina’s loggen, om gebruikte pagina’s, surfgedrag en koopgedrag van gebruikers van de Website of Applicatie te identificeren, voor statistische doeleinden en om toezicht te houden welke pagina’s gebruikers nuttig vinden of niet; of
 4. om u als rekeninghouder of gebruiker te identificeren en te helpen met het account of gebruikers beveiliging (bijvoorbeeld door de verplichting u opnieuw wachtwoorden in te laten stellen als het wachtwoord is vervallen).

De cookies geven ons geen toegang tot Persoonlijke Gegevens op uw computer of ander apparaat dan de Persoonlijke Gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen. Het weigeren van cookies gebruikt door de Website of Applicatie kan voorkomen dat u niet ten volle kan profiteren en dat het kan zorgen dat de Website of Applicatie niet naar behoren werkt wanneer u ze gebruikt. U bent dan mogelijk niet in staat om een transactie te voltooien via onze Website of Applicatie. Als u niet instemt met het gebruik van de cookies, kunt u het gebruik van de cookies uitschakelen door ze te verwijderen of door uw cookie-instellingen te wijzigen op uw computer, of u moet stoppen met het gebruik van de Website of Applicatie. U kunt ook weigeren ons het recht te geven om uw gebruik van de website of applicatie op elk gewenst moment te analyseren en door te sturen, door ons een email te sturen naar service@payleven.nl. Deze Website maakt ook gebruik van Google Analytics als een cookie. U kunt het verzamelen van de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), evenals de behandeling van deze gegevens door Google Analytics uitschakelen, door een browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice op service@payleven.nl.

7. Internationaal transfereren van uw Persoonlijke Gegevens

We mogen persoonsgegevens die wij van u verzamelen doorgeven aan derde partij data verwerkers, derde betalingen verwerkers, verkopers of hosting partners die namens ons in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of andere entiteiten in de payleven groep van bedrijven in verband met de doeleinden die staan in de ” Hoe gebruiken wij uw Persoonlijke Gegevens”. Landen buiten de EER kunnen niet dezelfde mate van bescherming van gegevens bieden evenals die binnen de EER, hoewel onze collectie, opslag en het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming zijn met deze Data Protection Policy.

8. Informatiebeveliging

Wij zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens veilig zijn. Met het oog op het risico dat er ongeoorloofde toegang tot of bekendmaking van uw Persoonlijke Gegevens te minimaliseren, stellen we waar mogelijk geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures in om deze te beschermen. Persoonlijke Gegevens die u ons voorziet in elektronische vorm zijn opgeslagen op beveiligde servers. De relevante Persoonlijke Gegevens zullen alleen worden opgeslagen in een PCI-compliant omgeving, dat wil zeggen in overeenstemming met een set van standaarden die ervoor moeten zorgen dat de verwerking, opslag en transmissie van de kaart informatie veilig is en de betalingstransacties zullen gecodeerd zijn. Hoewel we passende maatregelen nemen om de Persoonlijke Gegevens, die u ons verstrekt, te beschermen, is er geen enkele transmissie via het internet gegarandeerd veilig. Voor uw veiligheid dient u:

 1. bij gebruik van een computer in een publieke locatie, dient u altijd uit te loggen en de website browser af te sluiten als u klaar bent met uw online-sessie;
 2. houdt uw accountgegevens en wachtwoorden privé;
 3. regelmatig uw wachtwoord wijzigen;
 4. vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

In het geval dat sprake is van onbevoegde toegang tot of overdracht van alle of een deel van uw Persoonlijke Gegevens als gevolg van een schendig van onze informatiebeveiligings maatregelen, zullen wij u op de hoogte houden van de overtreding, via een e-mail, naar het meeste recent opgegeven email adres of wij plaatsen een bericht op onze website.

9. Links naar derde partijen websites

Uw gebruik van andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden (anders dan Payleven Holding GmbH) en geopend worden door links van de Website of Applicatie vallen niet onder deze Data Protection Policy en we hebben geen controle over een van deze andere websites. Zodra u gebruik maakt van de links van de Website of Applicatie om toegang te krijgen tot de andere websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy van alle gegevens tijdens het gebruik daar van. U dient het privacybeleid dat van toepassing is op die andere websites te controleren en elke vraag te stellen of elke zorg te uitten aangaande hun collectie of gebruik van uw persoonlijke gegevens met die website exploitant.

10. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

U hebt het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen op te vragen (waarvoor wij een kleine vergoeding in rekening zullen brengen) en bij eventuele onjuiste of onvolledige informatie door u te laten verbeteren. U hebt ook het recht om onze collectie of het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens te beperken. Dit kunt u doen via de volgende manieren:

 1. wanneer u door ons wordt gevraagd om een cookie te accepteren of om een formulier in te vullen via de Website of Applicatie, kunt u kijken naar uw cookie-instellingen en het gebied waar u kunt klikken om uw voorkeur aan te geven met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing of andere doeleinden;
 2. als u al eerder heeft ingestemd een cookie te accepteren, dan kunt u als u van gedachten bent verandert op elk gewenst moment de cookie uitschakelen of verwijderen door uw cookie-instellingen te wijzigen; of
 3. indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden of andere informatie over derden of over ons, maar u van gedachten bent verandert, dan kunt u contact met ons opnemen en wij zullen dan dergelijke activiteiten staken.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de bescherming, of ons gebruik van, uw Persoonlijke Gegevens, neem dan contact met ons op via de klantenservice 020-7602015 of via email (service@payleven.nl) of ga naar de contactpagina op de website van payleven.

11. Algemeen

Deze Data Protection Policy is gebaseerd op en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht en elke aangelegenheid of geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Website, de Applicatie of de Data Protection Policy ( met inbegrip van contracten die zijn gesloten door u bij ons via de Website, Applicatie of de Data Protection Policy) is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden gesloten onder Engels recht. De Data Protection Policy (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons en enige en alle voorafgaande voorwaarden, garanties en/of verklaringen voor zover toegestaan door de wet te vervangen. Geen enkele derde partij heeft het recht voor een van de punten genoemd zoals in dit Data Protection Policy af te dwingen, hetzij op grond van de Contract (rechten van derde partijen) Act 1999 (Verenigd Koninkrijk) of anderszins. De Engelse versie van dit Data Protection Policy is bindend. Elke vertaling of andere versie van dit beleid bescherming persoonsgegevens wordt verstrekt voor alleen informatieve doeleinden. In het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en een vertaling of een andere versie van dit Data Protection Policy, zal de Engels-talige versie altijd doorslaggevend zijn.

12. Crazy Egg Web Analytics Service

Deze website maakt gebruik van de Crazy Egg Web Analytics service om de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak te verbeteren.

Crazy Egg kan muisklikken, muisbewegingen en scroll-activiteiten vastleggen.

Crazy Egg kan tekst die u op deze website typt vastleggen. Deze website gebruikt Crazy Egg niet om persoonlijk identificeerbare informatie die is ingevuld op deze website te verzamelen.

Crazy Egg houdt uw surfgedrag op andere websites die geen gebruik maken van Crazy Egg-services niet bij.

U kunt ervoor kiezen om deze service uit te schakelen op http://www.luckyorange.com/disable.php. Houd er wel rekening mee dat andere Crazy Egg functies, waaronder de chat functie, hierdoor niet meer zullen werken.

 


Data Protection Policy

1. About us

payleven is committed to ensuring that your privacy is protected and to processing your personal data in accordance with the Data Protection Act 1998, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 and other applicable privacy laws. We will only collect and use your personal data in accordance with this data protection policy.

payleven.co.uk is owned by Payleven Holding GmbH. Payleven Holding GmbH operates www.payleven.co.uk website for its subsidiary, Payleven Ltd, a company registered in England and Wales under registration number 08016695. Payleven Ltd’s registered office is Oxford House, 76 Oxford House, London United Kingdom W1D 1BS.

Payleven Ltd is registered as a data controller with the Information Commissioner’s Office (registration number Z3166921).

Unless otherwise noted in this Data Protection Policy, the terms “payleven”, “we”, “our” and “us” refer to Payleven Ltd.

2. Purpose of this Data Protection Policy

This Data Protection Policy sets out:

 1. the basis on which we collect, store, share, process and use personal data (such as information that identifies, relates to or describes you, or which is capable of being associated with you) from you when you use the website,  https://payleven.co.uk (“Website”) or any software, services or mobile application provided by us (“Application”) which enable you to initiate payment transactions;
 2. the types of Personal Data collected, stored, shared, processed and used by us and your right to control your Personal Data (“Personal Data”).

This Data Protection Policy does not apply to information that may be collected by third parties (other than Payleven Holding GmbH) who own or operate websites that link to the Website or are accessible by links from the Website or through the Application. While accessing those other websites or third parties, you will be subject to their terms and conditions of use and privacy policies.

If you are under the age of 18, you must not use the Application or Website or submit Personal Data to either of them.

You should read this Data Protection Policy carefully and we recommend that you print and keep a copy of it for your future reference. This Data Protection Policy was updated on 7 August 2012. We reserve the right to change and update this Data Protection Policy from time to time. We recommend that you revisit this page regularly to keep informed on the current Data Protection Policy and ensure that you are happy with any changes. If there are material changes to this Data Protection Policy, then we will notify you by email or through posting a notice on the Website or through an update to the Application.

By continuing to use the Website and Application, you confirm that you have read, understood and agree with the entire Data Protection Policy in effect at the time of your use. If you do not agree to the entire Data Protection Policy in effect at the time of your use, then you must not use the Website or the Application.

3. Personal Data Collected

We do not knowingly collect information from children under the age of 18.

When you use the Website and Application (including by registering to our Website or processing transactions through the Application, browsing or by communicating with us via email or by signing up for newsletters or other communications), we may collect all or some of the following Personal Data from or about you:

 1. the Personal Data that you provide by registering with us or filling in forms on or via the Website or Application, including:
  1. your name, title, gender and date of birth;
  2. your company name or affiliation and legal form of organisation trading name, business type/category, business address and proprietor information;
  3. your contact information including phone/mobile number/fax and email address;
  4. other demographic information such as home or other addresses and postcode;
  5. your communication preferences and interests;
 2. other information relevant to marketing, customer or research surveys which you may choose to complete or relevant to offers which we may make available to you;
 3. your browsing activities including, but not limited to, information on your location, weblogs and other communication (whether for billing purposes or otherwise), information on Website and Application resources accessed, your IP address or other unique identifiers for computers, mobile devices, technology or other devices used to access our Website or Application, information on your browser type and operating system, and the date, time and duration of your Website or Application access;
 4. where you have registered with us, your user name and password; and
 5. records of your correspondence, communications and telephone calls (including those that we may record) with us.

We may also collect some or all of the above types of information from our business partners or third parties who have your consent to pass that information on us or who may be authorised by you to authenticate or identify you to us. This may include obtaining information about you from third party verification services and credit reference agencies (including, but not limited to, your credit rating, risk class, risk forecast, credit limit, legal form, share capital, VAT number, domicile, places of business, calculated annual revenue, date of registration, board of directors, summary of annual accounts and key ratio, record of non-payment and debt with the enforcement service).

If your business has been referred to us by a partner organisation or other third party, we may disclose personal data to the partner or other third party in order to fulfil our commercial obligations under the referral arrangement.

4. How we use your Personal Data

We (and third party data processors, third party payment processors, vendors and hosting partners who may be acting on our behalf) may collect, store and process your Personal Data for the following reasons:

 1. to make the Website and Application available, to customise it, to provide content tailored to individual requirements; to understand your needs and provide you with improved products and services, newsletters and other communications and to enable others to view submissions of users;
 2. for purposes related to providing our products and services to you, including verifying and authenticating your account and identity, processing your payments and payment system or card details in order to complete transactions with us or our business partners made through the Website or Application or obtaining further information about you from third party verification services and credit reference agencies and to perform credit checks against you;
 3. to notify you about new or changes to our products and services or policies and procedures;
 4. to maintain the registered account that you may hold with us and to provide you with updates or notifications of changes to your account;
 5. for our internal record keeping requirements including collection of anonymised details about visitors to our Website or Application to compile aggregate statistics or to produce internal reports on the use of the Website and Application and to track how users navigate through them so that we may evaluate and improve the Website and Application;
 6. with your agreement, to contact you about our or our business partners’ promotions, products and services or other information which we think you may find interesting, offers, or for customer satisfaction purposes (including contact by email or SMS);
 7. for market research, analysis, testing, monitoring, risk management and administrative purposes (including diagnosing technology problems which may be reported to us);
 8. to carry out our obligations arising under any agreements between us and you; and
 9. for any purposes related to the above or where we have a legal right or duty to use or disclose your Personal Data (including for abuse, crime and fraud prevention and related purposes).

We reserve the right to retain your Personal Data, any other information which we have collected and any content that you have submitted to us via the Website or the Application to the extent required by applicable laws and as we may require for operational and legal purposes.

5. Disclosure of your Personal Data

In terms of sharing, disclosing or transferring your Personal Data to third parties (together, “Disclose” or “Disclosing”), except as set out in this Data Protection Policy, we will not Disclose your Personal Data unless we have your permission or unless we are required to do so to:

 1. comply with applicable law or an order of a governmental or law enforcement body; or
 2. investigate, prevent or take action against credit risks or suspected illegal activities (including fraud or where the personal safety of another person may be threatened) or breaches of our Terms and Conditions related to the provision of our Services; or
 3. establish or exercise our legal rights or defend against legal claims or take precautions against liability; or
 4. protect our rights, property, or safety or the rights and property of our customers, business partners or other members of our corporate group.

We may Disclose your Personal Data to other companies that are members of our corporate group (including our and their subsidiaries and ultimate holding companies, as those terms are defined in section 1159 of the UK Companies Act 2006).

We may also Disclose your Personal Data to third parties in the following circumstances:

 1. to the extent necessary to provide you with our products and services, we may Disclose your Personal Data to third party payment processors, banks or card schemes (such as MasterCard International Inc.) or other financial institutions;
 2. following their agreement with us to keep your Personal Data confidential, we may Disclose your Personal Data to third party service providers to us (including, without limitation, call centre staff);
 3. following our careful screening and assessment of them, we may Disclose your Personal Data to selected third parties who we think may be suitable to offer you information about products and services which we think may be of interest to you; and
 4. In the event that a third party proposes to acquire all or some of our business and/or assets (including by assignment or transfer of business or assets by means of corporate merger, consolidation or restructuring or any other such changes in our corporate group that may affect us), we may disclose your Personal Data to that third party in connection with their proposed or actual acquisition.
 5. In the event that there is a distribution partner in place, you authorize us to provide the distribution partner with information about your application, the date of your registration, as well as information about the acceptance or refusal of your application, as the case may be. You further authorize us to provide the distribution partner with your name, address, phone number, e-mail, date of birth and the sum of the transaction volume and the date of the second transaction. The distribution partner undertakes to use the data only in compliance with applicable data protection legislation and strict and solely for the purpose of performing its contractual and regulatory obligations. The distribution partner shall not forward the data to any third parties.

6. How we use Cookies

The Website and Application uses cookies. A cookie is a small data file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive or other mobile or handheld device as you browse the Website or Application or their advertisements, videos or other types of content and which ‘remembers’ that your computer or device accesses the Website or Application.

If you accept the cookie, the file is added to your computer’s hard drive or other mobile or handheld device. Most web browsers automatically accept cookies but you may modify your browser settings to decline cookies or to be notified of cookies being placed.

Cookies may be used by us to do the following:

 1. enable us to respond to you as an individual and to tailor our operations to your needs by gathering and remembering Personal Data about your preferences;
 2. assist the effective operation of the Website or Application;
 3. enable traffic to the Website or Application and their pages to be logged to identify pages used and browsing and purchasing behaviour of users of the Website or Application for statistical purposes and to monitor which pages users find useful or not; or
 4. identify you as an account holder or user and assist with account or user security (such as by obliging you to re-set passwords if the password has lapsed).

The cookies do not give us access to any other Personal Data on your computer or device other than the Personal Data you choose to share with us.

Rejecting cookies used by the Website or Application may prevent you from taking full advantage of them and may stop them from operating properly when you use them. You may be unable to complete a transaction with us via the Website or Application.

If you do not consent to use of the cookies, you must disable the cookies by deleting them or amending your cookie settings on your computer or you must stop using the Website or Application. You can also deny us the right to analyse your use of the Website or Application at any time by sending us an email at queries@payleven.co.uk.

This Website also uses Google Analytics as a cookie. You can disable the collection of the data concerning your use of the website (including your IP address), as well as the treatment of these data by Google Analytics, if you download and install the browser plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

For further questions, please contact Customer Service at queries@payleven.co.uk.

7. Transfers of your Personal Data internationally

We may transfer Personal Data that we collect from you to third party data processors, third party payment processors, vendors or hosting partners acting on our behalf located in countries outside of the European Economic Area (“EEA”) or to other entities in the payleven group of companies in connection with the purposes set out in How we use your Personal Data. Countries outside the EEA may not offer the same level of data protection as those inside the EEA, although our collection, storage, and use of your Personal Data will continue to be governed by this Data Protection Policy.

8. Information Security

We are committed to ensuring that your Personal Data is secure.

In order to minimise the risk that there is unauthorised access to or Disclosure of your Personal Data, we put in place where practicable appropriate physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure it. Personal Data you provide to us in electronic format is stored on secure servers. The relevant Personal Data will only be stored in a PCI compliant environment, i.e. in accordance with a set of standards designed to ensure that the processing, storing and transmission of card information is secure and payment transactions will be encrypted.

Although we take appropriate measures to safeguard the Personal Data that you provide to us, no transmission over the internet is guaranteed to be secure. For your security, you should:

 1. ifusing a computer in a public location, always log out and close the website browser when you complete your online session;
 2. keep your account details and passwords private;
 3. frequently change your password;
 4. avoid using the same password for multiple online accounts.

In the event that there is unauthorised access to or transfer of all or part of your Personal Data as a result of a breach of our information security measures, we will notify you of the breach by email to the email address which you last provided to us or we will place a notice on our Website.

9. Links to third-parties websites

Your use of other websites which are owned and operated by third parties (other than Payleven Holding GmbH) and accessed by links from the Website or Application is not governed by this Data Protection Policy and we do not control any of those other websites. Once you use the links from the Website or Application to access those other websites, we are not responsible for the privacy of any data that you provide while using them. You should review the privacy policies applicable to those other websites and ask any questions or raise any concerns about their collection or use of your Personal Data with that website operator.

10. Your rights in relation to your Personal Data

You have the right to a copy of the Personal Data we hold about you (for which we may charge a small administration fee) and to have any inaccurate or incomplete information about you corrected.

You also have the right to restrict our collection or use of your Personal Data and may do so by the following ways:

 1. when you are asked by us to accept a cookie or to fill in a form via the Website or Application, look for your cookie settings and the area that you can click to indicate your preference as to use of your Personal Data for marketing or other purposes;
 2. if you have previously agreed to accept a cookie, then you may change your mind at any time disabling or deleting the cookie or amending your cookie settings; or
 3. if you have consented to our use of your Personal Data to send you promotional or other information about third parties or us, but you change your mind, you may contact us and we will cease such activity.

if you have any questions or concerns regarding the protection or our use of your Personal Data, please contact us via the customer service hotline at 020-7602015 or via email to the address listed on the Contact page of the Website.

11. General

The Data Protection Policy shall be governed by and construed in accordance with English law and any matter or dispute arising out of or in connection with use of the Website, the Application or this Data Protection Policy (including any contract entered by you with us through the Website, Application or Data Protection Policy) is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. All contracts shall be concluded in English.

This Data Protection Policy (including, where applicable, our Terms and Conditions) set out the entire agreement between you and us and supersede any and all prior terms, conditions, warranties and/or representations to the fullest extent permitted by law.

No third party shall be entitled to enforce any of this Data Protection Policy, whether by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (UK) or otherwise.

The English language version of this Data Protection Policy shall be binding. Any translation or other language version of this Data Protection Policy shall be provided for informational purposes only. In the event of inconsistency or discrepancy between the English version and any translation or other language version of this Data Protection Policy, the English-language version shall prevail.

12. Crazy Egg Web Analytics Service

This site uses the Crazy Egg analytics system to help improve usability and the customer experience.

Crazy Egg may record mouse clicks, mouse movements and scrolling activity.

Crazy Egg may record keystroke information, that is not personally identifiable, that you voluntarily enter on this website.

Crazy Egg does not track this activity on any site that does not use the Crazy Egg system.

You can choose to disable the Crazy Egg Service at http://www.luckyorange.com/disable.php. Note, that doing so will disable other features of the Crazy Egg system that this site employs such as 1-to-1 support chat.

"Koop de PIN-reader nu voor {{NEWPRICE}} in plaats van {{OLDPRICE}}." Bestel direct

Onze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.  ×

bazinga